דילוג עד נקודת תוכן דף
  • אתר ציבורי של מרצה
  • 25/05/2018 03:50

דר' קמה עמיתקישור לקובץ   From Terra Incognita to Terra Firma:
The Logbook of the Voyage of Gay Men's Community
into the Israeli Public Sphere
 
Journal of Homosexuality, 2000, 38(4), 133-162.
 

קישור לקובץ   ההומו הראשון: מבט היסטורי על הקשר בין נטייה מינית לזהות קמה, ע. (2005). ההומו הראשון. כוורת, 11, 64-68.
 

קישור לקובץ   Kama, A. (2004). Supercrips versus the Pitiful Handicapped: Reception of Disabling Images by Disabled Audience Members. Communications, 29(4), 447-466.
 

קישור לקובץ   נכי-על ונכים מסכנים:

דרכי ההתקבלות של דימויי נכים בקרב בעלי-נכויות קמה, ע. (2003). הקורבן האומלל ונכה העל. פנים, 26, 73-84.


 
 

קישור לקובץ   "חטיבה אנושית אחת, עם ישראלי אחד":
על כינון זהויות קיבוציות במכתבים למערכת "הארץ" 


מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה באוניברסיטת תל-אביב
מרץ 2005
 
 

קישור לקובץ   קמה, ע. (2005). הרהורים על הזהות האשכנזית. כוורת, 11, 52-55.
 

קישור לקובץ   קמה, ע. (2008). ללא חדר משלהן: מעורבותן של מהגרות-עבודה פיליפיניות בכתב-עת בן-כלאיים.
מסגרות מדיה, 2, 25-49.
 

קישור לקובץ   Kama, A. (2008). Labor Migrants' Self-Empowerment via Participation in a Diasporic Magazine: Filipinos at Manila-Tel Aviv. Asian Journal of Communication, 18(3), 223-238.
 

קישור לקובץ   Pizmony-Levy, O, Kama, A., Shilo, G. & Lavee, S. (2008). Do My Teachers Care I'm Gay?: Israeli Lesbigay School Students' Experiences at their Schools. Journal of Gay and Lesbian Youth, 5(2), 33-61. 
 

קישור לקובץ   Kama, A. (2006). Bridging Some Intercultural Gaps: Methodological Reflections From Afar. Journal of Gay and Lesbian Issues in Education, 3(2/3), 121-126.
 

קישור לקובץ   קמה, ע. (2002). "אם שמים אותי על המסך, משמע אני קיים": דרכי התמודדות של הומואים עם הכחדתם הסמלית הנתפסת. סוציולוגיה ישראלית, 4(1), 143-191.
 

קישור לקובץ   לירן-אלפר, ד. וקמה, ע. (2007). עיצוב הגוף וחיטוב הזהות: ייצוגי הגוף בטלביזיה המסחרית.
תל אביב: מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, אוניברסיטת תל אביב.
 

קישור לקובץ   Kama, A. (2007). Israeli Gay Men’s Consumption of Lesbigay Media: “I’m Not Alone in This Business”. In K. G. Barnhurst (Ed.), Media Queered: Visibility and its Discontents (pp. 125-142). New York: Peter Lang. 
 

קישור לקובץ   Kama, A. (2005). An Unrelenting Mental Press: Israeli Gay Men's Ontological Duality and Its Discontent. The Journal of Men's Studies, 13(2), 169-184.
 

קישור לקובץ   Kama, A. (2002). The Quest for Inclusion: Jewish-Israeli Gay Men's Perceptions of Gays in the Media. Feminist Media Studies, 2(2), 195-212. 
 

קישור לקובץ   ספר חדש: 
 קמה, ע. ופירסט ע. (2015). על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של 'אחרים'. תל אביב: רסלינג. 
 

קישור לקובץ   ספר חדש
 

קישור לקובץ   קמה, ע. (2015). דימויים פוצעים: ייצוגי אנשים עם לקויות בתקשורת. אצל מ. חובב, א. דובדבני וק. פלדמן (עורכים). מהדרה להכלה: החיים בקהילה של אנשים עם מוגבלויות בישראל (עמ' 181-213). ירושלים: כרמל.
 

קישור לקובץ   הרצאה על הומופוביה באקדמיה.