רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס
עלות דמי טיפול והרשמה
שפה
קובץ
מעבר לטופס
מכינה קדם אקדמית סתיו תשפ''ה
390.00 
עברית 
 
מכינה 30 פלוס סתיו תשפ"ה
390.00 
עברית 
 
מכינה סמסטריאלית - סתיו תשפ"ה
390.00 
עברית 
 
תואר ראשון חורף תשפ"ה
400.00 
עברית 
 
תואר שני חורף תשפ"ה
410.00 
עברית