User Image 2

בחירת טופס הרשמה

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי טיפול והרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
מכינה קדם אקדמית סתיו תשפ''ד 390.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה 30 פלוס סתיו תשפ"ד 390.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון חורף תשפ"ד 400.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני חורף תשפ"ד 410.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה