User Image 2

טופס הרשמה - תואר שני חורף תשפ"ד - פרטים כלליים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים כלליים בחירת מסלול פרטים אקדמיים תשלום הודעת סיום הרשמה
כל השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה


טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד
יש לצרף תמונת דרכון עדכנית

פרטים כלליים

חובה להזין מספר הכולל ספרת ביקורת, המספר צריך להיות בן 9 ספרות
חובה להזין שם משפחה מלא כפי שרשום בתעודת הזהות
חובה להזין שם פרטי מלא כפי שרשום בתעודת הזהות
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
על מנת להשלים את הטיפול בתיק הנרשם חובה לצרף צילום ת.ז
אם עלית לארץ ב 6 שנים האחרונות ניתן לפנות למשרד הקליטה במקום מגוריך לבדוק זכאותך למימון לימודים.
יש להזין רחוב, מספר בית או תא דואר
מגדר *        
אם ברשותך אבחונים/מסמכים רלוונטיים יש להעבירם למרכז "ברוש" moranb@yvc.ac.il במשרד דיקן הסטודנטים טל. 04-6423449. אם הגשת מסמכים במדור הרשמה או במכינה הם לא יועברו אוטומטית לדקנאט ועליך להגישם שוב. סטודנטים הזקוקים להנגשות בלימודים ובבחינות מוזמנים לפנות במייל moranb@yvc.ac.il
הנני מאשר בזאת למכללה האקדמית עמק יזרעאל באמצעות נציגיה או באמצעות גורמים שלישים לפנות אלי בכתב באמצעי התקשורת השונים לרבות פקס, דוא"ל ו/או מסרון (SMS) לטלפון הנייד.