User Image 2

טופס הרשמה - תואר ראשון חורף תשפ"ד - פרטים כלליים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים כלליים בחירת מסלול פרטים אקדמיים תשלום הודעת סיום הרשמה
כל השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה


טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד
יש לצרף תמונת דרכון עדכנית

פרטים כלליים

חובה להזין מספר הכולל ספרת ביקורת, המספר צריך להיות בן 9 ספרות
חובה להזין שם משפחה מלא כפי שרשום בתעודת הזהות
חובה להזין שם פרטי מלא כפי שרשום בתעודת הזהות
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
על מנת להשלים את הטיפול בתיק הנרשם חובה לצרף צילום ת.ז
חובה להזין בצורה לועזית מלאה, כגון 12/03/1968. אם עלית לארץ ב 6 שנים האחרונות ניתן לפנות למשרד הקליטה במקום מגוריך לבדוק זכאותך למימון לימודים.
יש להזין רחוב, מספר בית או תא דואר
מגדר *        
אם ברשותך אבחונים/מסמכים רלוונטיים יש להעבירם למרכז "ברוש" moranb@yvc.ac.il במשרד דיקן הסטודנטים טל. 04-6423449. אם הגשת מסמכים במדור הרשמה או במכינה הם לא יועברו אוטומטית לדקנאט ועליך להגישם שוב. סטודנטים הזקוקים להנגשות בלימודים ובבחינות מוזמנים לפנות במייל moranb@yvc.ac.il
מסירת מידע זה בהסכמתך בלבד
מסירת מידע זה בהסכמתך בלבד
הנני מאשר בזאת למכללה האקדמית עמק יזרעאל באמצעות נציגיה או באמצעות גורמים שלישים לפנות אלי בכתב באמצעי התקשורת השונים לרבות פקס, דוא"ל ו/או מסרון (SMS) לטלפון הנייד.