User Image 2

בחירת טופס הרשמה

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי טיפול והרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
מכינה 30 פלוס אביב, תשפ''ב 390.00  עברית  חשוב לקרוא  מעבר לטופס הרשמה
מכינה קדם אקדמית-אביב תשפ''ב 390.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון אביב תשפ"ב 400.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני אביב תשפ"ב 410.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון חורף תשפ"ג 400.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני חורף תשפ"ג 410.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה