דילוג לתוכן ראשי
קישור לקובץ (opens in a new tab)   הבזאר האינסופי של האהבה
דברי סיכום בכנס  אהבה מקוונת: היבטים תיאורטיים, מחקריים ופרקטיקות של יחסים ברשת
המכללה האקדמית עמק יזרעאל: 13 בינואר, 2010
 
קישור לקובץ (opens in a new tab)   הומופוביה: שנאה שיש לה שם לאהבה שיש לה שם
 
הרצאה בכנס בזכות הסובלנות, בגנות האלימות
המרכז הבינתחומי הרצליה, 1 בדצמבר  2009
 
קישור לקובץ (opens in a new tab)   הרהורים על המתח העדתי והשלכותיו על חקר השואה מן ההיבט התקשורתי
 
דברי פתיחה למושב "חוקרי התקשורת ונקודת מבטם"
כנס  התקשורת הישראלית וניצולי השואה
אוניברסיטת תל אביב: 8 ביולי, 2009
 
קישור לקובץ (opens in a new tab)   Cooptation, Integration, Immersion, or Assimilation?
Israeli Lesbigay’s Struggles to be Included Within the Mainstream
 
Paper presented at the 59th conference of the International Communication Association
Chicago, IL, May 25, 2009
 
 
קישור לקובץ (opens in a new tab)   "למכור הומו בצלופן":
השיח התקשורתי במרחבון ההומו-לסבי בישראל
 
הרצאה בכנס השנתי של  האגודה הישראלית לתקשורת
ירושלים, יולי 1998
 
קישור לקובץ (opens in a new tab)   המשפחה החד-מינית כביטוי לשאיפה להתמזגוּת חברתית
הרצאה בכנס  משפחה בתמורה
המכללה האקדמית עמק יזרעאל: 17 במאי, 2010
 
קישור לקובץ (opens in a new tab)   מצורפת הרצאה:
הרהורים על התסכול המוּבנה בהוראת תקשורת
הרצאה בכנס אורנים לחינוך לתקשורת, 6 במרץ, 2011
 
  כנס האגודה הישראלית לסוציולוגיה (2015):
http://www.iss-annual-conference.org.il/2015/page.php?pageId=34&p=99

הכחדתו הסמלית והדרתו הממוסדת בכפייה של הגוף השחור

קבוצה חדשה נוספה לאחרונה לזירות החברתית, התרבותית והתקשורתית בישראל והיא כוללת פליטים הנמלטים מאימת רדיפה והשמדה במדינות אפריקניות. המשגתם כ"מסתננים" בשפה העממית ובשיחים הפוליטי והתקשורתי נגזרת מאידיאולוגיה אתנוצנטרית התורמת להנגדה של ה"לבן" הטהור לעומת ה"שחור" נשא הסטיגמה. התיבה "מסתננים" קיבלה משא סמלי שלילי בשנות החמישים כאשר הפכה להיות מילה נרדפת ל"מחבלים", המבקשים את רעתה של החברה היהודית ומדינת ישראל. השימוש ב"מסתננים" בנוגע למבקשי המקלט, הפליטים ומהגרי העבודה האפריקניים מהווה האחרה, הגזעה ומזעור אנושיותם תוך ייחוס משמעות שלילית לעצם קיומם. ה"מסתננים" חודרים לתוך שורותיה של החברה ה"תקינה" ופוגעים-כביכול באושיותיה. 
השחורים הללו מצטרפים לקבוצות של שחורי-עור יהודים שאמנם אינם מכוננים כאיום מובהק על החברה הישראלית, אך נושאים מטענים סמליים שליליים מובהקים, הבאים לביטוי, בין היתר, בהדרה ובהכחדה סמלית, קרי התעלמות תקשורתית והשתקה תוך ייצור סטריאוטיפים פוגעניים ומפחיתי-ערך. 
בהרצאה זו אצביע על הכחדה סמלית כמותית (המבוטאת בהיעדרם של ה"שחורים" מן השיח הציבורי), הכחדה סמלית איכותנית (המבוטאת בייצוג קלוקל) והדרה ממוסדת וכפויה מן החברה. בעוד שני התהליכים הראשונים מתרחשים במציאות הסמלית, התהליך השלישי מתבצע במציאות החברתית: פגיעה בזכויות, כליאה, גירוש, מניעת עבודה ומגורים ושאר ביטויים של שלילת זכות קיום. תהליך קשה זה של הדרה ממוסדת וכפויה של ה"שחורים" יכולה לצאת אל הפועל, בין היתר, משום שהשיח התרבותי מניח את התשתית הרעיונית לכך באמצעות ההכחדה הסמלית. לאחר שהחברה הישראלית תפסה את ה"שחורים" כמסוכנים, הם יכולים להיות מודרים ומוצאים בכפייה מן החברה באופן מוחשי. 
 

 
קישור לקובץ (opens in a new tab)   הגוף כאתר עבודה
הרצאת פתיחה ביום העיון
הגוף בחלון הראוה: היבטים חברתיים, תרבותיים וארגוניים
5 ביוני 2017, האוניברסיטה הפתוחה
 
קישור לקובץ (opens in a new tab)   "סוציולוגיה אמיתית היא אוטוביוגרפיה שיטתית": 
התבוננות אישית במאמרו של לארי גרוס
Gross, L. (1998). Minorities, Majorities and the Media. In T. Liebes & J. Curran (Eds.), Media, Ritual and Identity (pp. 87-102). London & New York: Routledge.
הרצאה בכנס אזרחות קווירית בישראל
אוניברסיטת בר אילן: 12 בדצמבר, 2018

 
 
קישור לקובץ (opens in a new tab)   הרהורים מדכאים על דיכוי הפריפריה בתקשורת הישראלית
הרצאה בכנס דימונה השני לתרבות ולפריפריה
דימונה: 25 במרץ, 2019
ד"ר עמית קמה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 
  הרצאה שלי על סטיגמה, הדרה וסטריאוטיפ. 
  מתראיין עם פרופ' עופר עציון (25.5.2022):
"אחד עם אחד 2"- הסכת מספר 84 עם ד"ר עמית קמה מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל - YouTube

 
קישור לקובץ (opens in a new tab)   הכאב כמנוע יצירתי

הרצאה בהשקת הספר דיו לבנה דיו שחורה: נשים כותבות על כתיבה

אוניברסיטת תל אביב, 14 במרץ, 2024