דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 22/10/2019 12:36

לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - המכללה האקדמית עמק יזרעאל


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת

יש לרשום כולל מקף


  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי המכללה האקדמית עמק יזרעאל.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.