תמונה של המרצה Dor Asnat  
 

Contact Details

  • 04-6423561
  • dorasnat@gmail.com
  • Building no 10, 3rd floor, room no. 326
  • Tusesdays 1200-1300 Appointments need to be arranged in advance