דילוג לתוכן ראשי
  1992 – 1989      BA, החוג לפסיכולוגיה, התוכנית המיוחדת ב"א מצטיינים, אוניברסיטת חיפה, חיפה
1999 – 1993      MA, פסיכולוגיה קלינית, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה, חיפה.
2003 – 1999      PHD, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה, חיפה.