ד"ר צרפתי אורלי   

צרפתי, א' (פברואר, 2003). "יום הזיכרון ויום השואה בעיתונות החרדית", יום עיון מכללת ליפשיץ, ירושלים.
צרפתי, א' (מרץ, 2003). "מפת  התקשורת החרדית החדשה", כנס- תקשורת דתית ודתיים   בתקשורת, המכללה האקדמית  עמק יזרעאל.
צרפתי, א.  ולירן-אלפר, ד. ( אפריל 2009). " ביטויים של שיח פמיניסטי במגזינים מסחריים בחברה החרדית בישראל". הרצאה בכנס  ה-37 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית, המכללה האקדמית כנרת.
צרפתי א. ( יולי, 2009). "השיח על ימי הזיכרון בתקשורת החרדית כאמצעי להבניית הזהות הקהילתית". הרצאה בכנס תקשורת ותרבות: חיבורים ועימותים, המרכז הבינתחומי הרצליה ומכון ון ליר.
צרפתי, א.,  לירן-אלפר, ד. (דצמבר 2009). " בין שימור לשינוי -  ביטויים של שיח פמיניסטי במגזינים המסחריים לנשים / למשפחה בחברה החרדית בישראל". הרצאה בכנס: תרבויות בישראל : מגעים וקונפליקטים, האוניברסיטה הפתוחה. 
צרפתי, א., כהן, י.  (מרץ, 2010). "אמצעי התקשורת כמקור לידע ועמדות בין חילונים  וחרדים: מקרה מבחן בקרב סטודנטים ותלמידי ישיבות" . הרצאה בכנס השנתי   ה- 14 של האגודה הישראלית לתקשורת, המרכז הבינתחומי, הרצליה.
צרפתי, א.,  לירן-אלפר, ד.  (מרץ, 2010). " ברוך שלא עשני אשה? – ביטויים של שיח פמיניסטי בעתונות  המסחרית החרדית ". הרצאה בכנס השנתי   ה- 14 של האגודה הישראלית לתקשורת, המרכז הבינתחומי, הרצליה.                                                                          
צרפתי, א.,  לירן-אלפר, ד. ( אפריל, 2010). "ייצוגי ילדים וילדות בפרסומות המשודרות בערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל." הרצאה בכנס  ה-38 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.
צרפתי, א., לירן-אלפר, ד. (יוני, 2010).  " בין שימור לשינוי  – ביטויים של שיח פמיניסטי במגזינים המסחריים בחברה החרדית החרדית". הרצאה בכנס הבינלאומי  Gender and Jewish Identity"" המרכז לחקר האישה ביהדות, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
צרפתי, א. ולירן-אלפר, ד. (פברואר, 2011).   ייצוגי מגדר בעיתון ילדים חרדי –מסחרי  "ילדים". הרצאה בכנס השנתי ה-42 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, המכללה האקדמית תל אביבי-יפו.
צרפתי, א. (פברואר, 2011).  בריאות רווחה ואירגונים שלא למטרות רווח  - יו"ר המושב.
 הכנס השנתי השני , המכללה האקדמית עמק יזרעאל.  Espa-net
צרפתי, א., זאבי , ע.(אפריל, 2011), "מדברים כהלכה: על הרטוריקה של פרסומות בעיתונות החרדית". הכנס השנתי של האגודה הישראלית לתקשורת, אוניברסיטת חיפה.
צרפתי, א. (מאי, 2011) " עיתונות מגזרית כמרחב שיח אידיאולוגי: סיקור תוכנית ההתנתקות בעיתון הצופה". כנס דת ותקשורת: הציונות הדתית, החברה החרדית והתקשורת הישראלית. אוניברסיטת בר- אילן
צרפתי, א. (מאי, 2011). עיתוני חב"ד כמרחב לגיבוש זהות פוליטית במאבק על רעיון ארץ ישראל השלמה . כנס האגודה הישראלית מדע המדינה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
צרפתי, א. ולירן-אלפר, ד. (נובמבר, 2011).  ביטויים של שיח פמיניסטי בעיתונות החרדית בישראל 'משפחה' ו'משפחה טובה'.  כנס את: שלושים שנות מחקר פמיניסטי בישראל, אוניברסיטת תל אביב.
צרפתי,א. ולירן-אלפר, ד.(ינואר,  2012). "בן לוקח בת... ובת לוקחת בן" ייצוגי מגדר ב"ילדים", עיתון ילדים חרדי מסחרי. כנס מדורת השבט – עיתוני ילדים בתקופת היישוב ובמדינת ישראל, הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב.
לירן-אלפר ד' וצרפתי, א.  (ינואר, 2012). "על זרי הדפני": הייצוג התקשורתי של דפני ליף מנהיגת המחאה החברתית. כנס מחאה חברתית ברשת, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב.
צרפתי, א. ולירן-אלפר, ד.(ינואר,  2012). "חובשת המגבעת" המסגור התקשורתי של מנהיגת המחאה בעיתונות המקוונת, כנס מחאה חברתית ומנהיגות נשית, האגודה הסוציולוגית הישראלית, סמינר הקיבוצים.
צרפתי, א. ולירן-אלפר, ד. (פברואר,  2012). "זאת המשפחה שלי?" ייצוגי משפחה וילדות בפרסומות טלוויזיה בישראל. הרצאה בכנס השנתי ה-43 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, האוניברסיטה העברית ירושלים.
 צרפתי, א. ולירן-אלפר, ד. (מרץ, 2012). הייצוג התקשורתי של דפני ליף מנהיגת המחאה החברתית. הרצאה