ד"ר צרפתי אורלי    צרפתי. א.א. (2005). תהליך השלום הישראלי -ערבי ושאלת ארץ ישראל השלמה  בעיתוני חסידות חב"ד "כפר חב"ד" ו"שיחת השבוע"  בשנים 1990-1995.  הוצאת Lille, ANRT (ליל) צרפת. 
צרפתי, א' (2010). מאוסלו עד ההתנתקות:  המאבק על ארץ ישראל השלמה בעיתוני חב"ד הוצאת אונ' תל אביב והספריה הציונית. צרפתי, א' (2001). גבורת הגוף מול גבורת הנפש: יום הזיכרון לשואה ולגבורה בעיתונות החרדית, REEH-The European Journal of Hebrew Studies, Paris, pp. 52 – 66.   

 

צרפתי, א' ובלייס, ד' (2002). בין מובלעת תרבותית למובלעת וירטואלית – החברה החרדית והמדיה    הדיגיטאלית., קשר- כתב עת לתולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי, 32, 47-55


.צרפתי, א' (2003). זהות וזיכרון אלטרנטיביים בעיתונות החרדית  REEH-The European Journal of Hebrew Studies, Paris, pp . 59-78 
 
צרפתי, א' (2006). עשור לרצח רבין: "מה דינו של מסייע לאויב מסיבות אידיאולוגיות"- עיתוני חב"ד במאבק נגד רבין, קשר- כתב עת לתולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי, 34, 115-129.
  צרפתי, א' (2007). 'למרחב' –גלגולו של עיתון בין פילוג לאיחוד, קשר- כתב עת לתולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי, 35, 118-131.

 צרפתי, א' (2007). מיתוסים בשירות המאבק: סיקור ההתנתקות בעתון הצופה, קשר- כתב עת לתולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי, 36, 156-166.
צרפתי, א'  וזאבי, ע' (2012). מדברים כהלכה: על הרטוריקה של פרסומות בעיתונות החרדית. מסגרות מדיה,8, עמ' 89 – 114.
 לירן- אלפר, ד' וצרפתי א' (2012). "על זרי הדפני": הייצוג התקשורתי של מנהיגת המחאה בעיתונות המקוונת בישראל. קשר, 43, עמ' 29 – 39.
 לירן-אלפר ד' וצרפתי א' (2013). "בן לוקח בת ובת לוקחת בן": ייצוגי מגדר בעיתון החרדי 'ילדים'. קשר, 44, עמ' 106 – 113.
צרפתי, א' (2015). מנשים שקופות לנשים נוכחות :מאבקן של נשים חרדיות על ייצוגן  120-בכנסת העשרים. מגדר כתב עת אקדמי רב תחומי למגדר ופמיניזם  


צרפתי, א' (2018). מחאת הפייסבוק של הנשים החרדיות: "לא נבחרות לא בוחרות". קשר, 51, עמ' 59-68.
צרפתי, א'( 2019). "שאין יופי לאישה אלא לשבת בזווית ביתה": מחאת הנשים החרדיות לייצוג פוליטי  ראה, כתב העת האירופאי לחקר העברית (REEH-The European Journal of Hebrew Studies ) עמ' 175 – 203.