דילוג לתוכן ראשי
 
  • חקר ערכי עבודה בישראל ובעולם בקרב קבוצות דמוגרפיות שונות, המשכיות ושינוי בערכי עבודה, גורמי שינוי ערכי והתמודדות ארגונים עם השינויים בערכי בני אדם בחיי העבודה
  • גורמי קידום בארגונים מסוגים שונים תוך התייחסות לסביבה הארגונית בה הם נמצאים ולהבדלים בתפיסת חשיבות גורמי הקידום בקרב קבוצות דמוגרפיות שונות של עובדים.
  • גישות מתקדמות בניהול לצורך שיפור השירות ואיכותו, התאמתו לצרכי הלקוח ולמציאות המשתנה ובחינת אפקטיביות הגישות ויישומן בארגונים.
  •