תמונה של המרצה Shaked-Monderer Naomi  
 

Contact Details

  • 04-6423569
  • naomis@yvc.ac.il
  • 4308
  • by appointment, apply through the course site