קישור לקובץ    Completely Positive Matrices
 
קישור לקובץ   ספרים - כתיבה ותרגום
 
קישור לקובץ  
Copositive and Completely Positive Matrices

https://doi.org/10.1142/11386
 
קישור לקובץ   Completely Positive Matrices - תיקונים
 
קישור לקובץ   Copositive and Completely Positive Matrices תיקונים