דילוג לתוכן ראשי
  DSc: מתמטיקה, טכניון, 1989-1992
נושא: קבוצות קמורות של מטריצות מוגדרות אי-שלילית
מנחה: פרופ' אברהם ברמן

 
MSc: מתמטיקה, אוניברסיטת תל-אביב, 1978-1982 
נושא: מרחבי בנך נוצרים קומפקטית חלש
מנחה: פרופ' דן עמיר

 
BSc: מתמטיקה, אוניברסיטת תל-אביב, 1975-1978