דילוג לתוכן ראשי
  MA.- החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, מגמה ארגונית-יישומית, מסלול עם תזה בהצטיינות, אוניברסיטת חיפה, חיפה.
Ph.D- מרכז שוויץ לחקר סכסוכים ניהולם ויישובם, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים