אודות

מרצה בחוגים לשירותי אנוש, סוציולוגיה, פיתוח וייעוץ ארגוני ומנהל מערכות בריאות 

סוציולוגית ארגונית, המתמחה בניהול קונפליקטים בארגונים וקהילות

 

תחומי עניין

מפגשים בין קבוצות, יחסים בין קבוצות, מתחים בין קבוצות, יחסי כוח א-סימטריים בין קבוצות בקונפליקט, ניהול גוון חברתי בארגונים וקהילות, התמודדות וניהול קונפליקטים בארגונים ובקהילות.