- תואר שני (MA) בפסיכולוגיה חברתית מטעם החוג לפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה. נושא התזה: בטלה חברתית: האם היא קשורה לאינדיבידואליזם-קולקטיביזם? בדיקה בין תרבותית.
- דוקטורט (Phd) מטעם החוג לפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה. נושא הדוקטורט: פיתוח ותיקוף ראשוני של מודל להתמודדות פסיכולוגית עם לקויות פוריות.