דילוג לתוכן ראשי
  2007 – 2011      Ph.D., בפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה.
2005-2007         MA כמצטיינת נשיא, פסיכולוגיה קלינית במסלול נוירופסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה,
                          אונ' חיפה.
2003-2005         MSc. בהצטיינות יתרה, פסיכולוגיה תעשייתית, הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, הטכניון.
2000-2003         BSc. בהצטיינות, החוג למדעי המחשב והחוג לפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אונ' חיפה.