אודות

סגל עמית 

בימי ג' שבהם תהיה למידה מרחוק, ניתן לקבוע מועד לשעת קבלה בזום

 

תחומי עניין

תקשורת בריאות, זיכרון קולקטיבי, חקר תרבות פופולרית ותקשורת חזותית.