דילוג לתוכן ראשי
  2018          קרן פייזר, מענק מחקר למחקר בנושא: תפיסה לגבי גילנות בפרסומות טלוויזיוניות: מחקר השוואתי
2016          המרכז לחקר המגזר השלישי, מענק מחקר למחקר בנושא: מי מתאים להיות מנהיג? תפיסות של בני נוער מהמרכז והפריפריה הכלכלית                          ביחס למנהיגות ומנהיגים.
2008           הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, מלגה לעידוד מחקרים בתחום התקשורת ע"ש זבולון המר.
2008           אוניברסיטת תל אביב, בית ספר רוטשילד- קיסריה לתקשורת, מלגת מחקר להצעת מחקר בנושא: חדשות לילדים: טקסטים, יוצרים וצופים.
2003            אוניברסיטת תל אביב, מלגת הצטיינות לשנת הלימודים תשס"ג מטעם דקאנט הסטודנטים