השכלה
2020: Ph.D, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים. דיסרטציה בנושא: "דיני איסור פיטורי היריון במשפט הישראלי: ניתוח ביקורתי של החקיקה ויישומה בבתי הדין לעבודה". בהנחיית פרופ' נויה רימלט.
2014: מחקר מקדים (עבודת תיזה) בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה. נושא העבודה: סעדים לשמחה - בחינה ביקורתית של הסעדים, הנפסקים בבתי הדין לעבודה לעובדות הרות, אשר פוטרו בניגוד לדין, בהנחיית ד"ר נויה רימלט. 
העבודה זכתה בפרס הצטיינות מטעם המרכז למשפט, מגדר ומדיניות חברתית בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.
2010: LL.M., אוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות.
2001: L.B., אוניברסיטת חיפה, בהצטיינות.
1996: B.A. בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה, בהצטיינות.