אודות

מרצה 

 

תחומי עניין

טיפול פליאטיבי, מיומנויות תקשורת רפואיות, מצבי טראומה, עבודה סוציאלית רפואית