דילוג לתוכן ראשי
  שמיר, א' וסמואל, י' (2006). קשרים בין למידה ארגונית ובין מאפיינים מבניים ותרבותיים בארגונים עתירי ידע: " חקר מקרה של בית חולים, סוציולוגיה, אתיקה ופוליטיקה,  הכנס ה- 37 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, אוניברסיטת בר אילן, 22-23.2.06
Desivilya Syna, H., Shamir, M., and Shamir Balderman, O. (2013). Nurses-Managers' Coping  with Organizational Discords: Conflict Engagement Perspective. Annual International Conference on Advances in Management. London, UK, July, 2013.
 
שמיר בלדרמן, א' ( 2018).  הדרך אל האושר: מהבית אל העבודה (בתשוקה) וחזרה. הכנס השנתי ה-44 של האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה. אוניברסיטת תל אביב ( הרצאה מוזמנת)
 
Desivilya Syna, H., Balderman-Shamir, O., & Shamir, M.(2016) Managers' Voices in Organizational Conflict: Playing Meaningful Roles in Political Gambits. 29th Annual Conference of the International Association for Conflict Management. Columbia University, NYC, NY, USA      Desivilya Syna, H., Balderman-Shamir, O., & Shamir, M.(2018) Using organizational conflict to promote the “business case” and/or foster social justice: The case of managers' voices. Annual International Conference IN SSWOV: Organization 4.1: The role of values in the organizations of the 21st century. Trieste, Italy  
שמיר, מ' ושמיר-בלדרמן, א' (2021). הקשר בין חרדה מצבית, תמיכה חברתית ואושר בקרב אימהות יחידניות בתקופת הקורונה, סוציולוגיה של משבר,  הכנס ה- 52 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, המכללה האקדמית ספיר, 8-10.2.2021
ויסמל מנור, ר', שמיר-בלדרמן א' ווסרמן ו' (2021). ככה זה כשיש שניים- חווית עבודה מהבית של בני הזוג שעבדו מהבית בזמן מדבר הקורונה, סוציולוגיה של משבר,  הכנס ה- 52 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, המכללה האקדמית ספיר, 8-10.2.2021 

Shamir M. and Shamir-Balderman, O (2021). The relationship between work-family conflict, social support, happiness, and state-trait.  9th International Conference                         Work and Family,  Barcelona, Spain

Waismel-Manor, R., Wasserman V., and  Shamir Balderman, O. (2021). No Room of Her Own: A Gendered-Spatial Analysis of Home-Working among Dual-Earner Couples during COVID-19. The 11th Biennial International Interdisciplinary Virtual Conference of Gender, Work and Organization Kent, UK.


Waismel-Manor, R., Wasserman V.,  and Shamir Balderman, O.(2021). No Room of Her Own: A Gendered-Spatial Analysis of Home-Working among Dual-Earner Couples during COVID-19. The virtual 81st Annual Meeting of the Academy of Management, USA

Waismel-Manor, R., Wasserman V., and Shamir Balderman, O. (2022). No room of her own: Married couples' negotiation of workspaces at home during COVID-19,  Work an Family Researchers Network conference, June 23-25, New York City, USAWaismel-Manor, R., Wasserman V., and Shamir Balderman, O. (2022). 
No room of her own: Married couples' negotiation of workspaces at home during COVID-19,  EGOS, June 7-9, ViennaAustria