1. שמיר א' (2003)  "הגורמים המשפיעים על למידה ארגונית בארגונים עתירי ידע: חקר מקרה של בית חולים" הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה,  עבודת מחקר לקבלת תואר מוסמך בהנחיית פרופ' י. סמואל.   
 2.  Abu Elhija. I., Desenillia Syna, H. Fridman V. J., Palgi, M., Shamir, M., Shamir, O, and Sykes, I.  (2007).  Building partnerships:  critical reflections on the Action Research Center (ARC), in A.B. Shani, N. Adler, S. A. Mohrman, W. A. Pasmore & B. StymneHandbook of Collaborative Management Research, Thousand Oaks, CA:  Sage. (Mutual contribution. An alphabetical order)
3.      Desivilya Syna, H., Shamir, M, and Shamir Balderman, O. (2015). Nurses-Managers’ Acts in Organizational Conflict Spectacles: The Challenges of Public Sector Management in the Era of Globalization. In D. Vrontis, E. Tsoukatos and A. Maizza (eds.) Innovative Management Perspectives on Confronting Contemporary Challenges. (pp. 129-149). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
4.Phd-  Shamir Balderman, O. (2018). Remote Workers and the Relationship between Organizational Management and Work-Related Attitudes and Emotions. University of Haifa, Faculty of Management, Department of Business Administration. Supervisors: Prof. Shay S. Tzafrir Prof. Guy Enosh. Number of pages: 2565.       Desivilya Syna, H., Balderman-Shamir, O., and Shamir, M. (2020). Using organizational conflict to promote, ignore or hinder humanistic values? The case of managers' voices. In A. Lewis and N. Stanusch  (eds.) Humanistic Values from Academic Community Perspective.(167-188).  Information Age Publishing
6. Shamir Balderman, O. (forthcoming). Organizational learning in knowledge-based organizations: the case of a medical center in Israel. Journal of Health Management, Volume 23 Number 3 (September, 2021).