קיצורי דרך

דילוג עד נקודת תוכן דף

אתר המרצה ד"ר שמיר מיכל

  שמיר, מ., מש, ג. ורפאלי, ש "ההשפעה של רשתות חברתיות על נכונותם של סטודנטים לשיתוף יידע במערכת לימוד מקוונת"  האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 01.03.2006
Desivilya Syna, H., Shamir, M., and Shamir Balderman, O. (2013). Nurses-Managers' Coping with Organizational Discords: Conflict Engagement Perspective. Annual International Conference on Advances in Management. London, UK, July, 2013   Desivilya Syna, H., Balderman-Shamir, O., & Shamir, M.(2016) Managers' Voices in Organizational Conflict: Playing Meaningful Roles in Political Gambits. 29th Annual Conference of the International   Association for Conflict Management. Columbia University, NYC, NY, USA
 
 Desivilya Syna, H., Balderman-Shamir, O., & Shamir, M.(2018) Using organizational conflict to promote the “business case”  and/or foster social justice: The case of managers' voices. Annual International Conference IN SSWOV: Organization 4.1:
the role of values in the organizations of the 21st century. Trieste, Italy
שמיר, מ' ושמיר-בלדרמן, א'' (2021) הקשר בין חרדה מצבית, תמיכה חברתית ואושר בקרב אימהות יחידניות בתקופת הקורונה, סוציולוגיה של
.משבר.  הכנס ה- 52 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, המכללה האקדמית ספיר , 8-10.2.2021


Shamir M. and Shamir-Balderman, O (2021). The relationship between work-family conflict, social support, happiness, and state-trait.  9th International Conference Work and Family,  Barcelona, Spain