שמיר, מ., מש, ג. ורפאלי, ש "ההשפעה של רשתות חברתיות על נכונותם של סטודנטים לשיתוף יידע במערכת לימוד מקוונת"  האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 01.03.2006
Desivilya Syna, H., Shamir, M., and Shamir Balderman, O. (2013). Nurses-Managers' Coping with Organizational Discords: Conflict Engagement Perspective. Annual International Conference on Advances in Management. London, UK, July, 2013   Desivilya Syna, H., Balderman-Shamir, O., & Shamir, M.(2016) Managers' Voices in Organizational Conflict: Playing Meaningful Roles in Political Gambits. 29th Annual Conference of the International   Association for Conflict Management. Columbia University, NYC, NY, USA
 
 Desivilya Syna, H., Balderman-Shamir, O., & Shamir, M.(2018) Using organizational conflict to promote the “business case” and/or foster social justice: The case of managers' voices. Annual International Conference IN SSWOV: Organization 4.1: The role of values in the organizations of the 21st century. Trieste, Italy