דילוג לתוכן ראשי
  שמיר, מ. (2007).  "גורמים המאפשרים והמעכבים העברה ושיתוף בידע בין פרטים בארגונים " הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה,  עבודת מחקר לקבלת תואר מוסמך בהנחיית פרופ' ש.רפאלי וד"ר ג.מש.
M.A., (2006) Enabling and inhibiting factors in exchange and sharing of knowledge between  individuals in organizations Haifa University, Haifa,

Israel.Supervisors: Prof. Gustavo Mesch and Prof. Shizafh Rafaeli  The ARC Research Team.  (2007).  Building partnerships:  critical reflections on the Action Research Center (ARC), in A.B. Shani, N.Adler, S. A. Mohrman, W. A. Pasmore & B. Stymne,  Handbook of Collaborative Management Research, Thousand Oaks, CA:  Sage
  Desivilya Syna, H., Shamir, M, and Shamir Balderman, O. (2015). Nurses-Managers’ Acts in Organizational Conflict Spectacles: The Challenges of Public Sector Management in the Era of Globalization. In D. Vrontis, E. Tsoukatos and A. Maizza (eds.) Innovative Management Perspectives on Confronting Contemporary Challenges. (pp. 129-149). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing 

  Desivilya Syna, H., Shamir Balderman, O.  and Shamir, M,. (2018). Using organizational conflict to promote, ignore or hinder humanistic values? The case of managers' voicesin:  Lewis, A. and Stanusch, N. (Eds).Humanistic Values from Academic Community Perspective. Age Publishing (IAP) Charlotte, NC, USA. Approximate number of pages: 30

שמיר, מ' (2022). יחסי ידע-כוח בין ארגוני התשתית במגזר שלישי - מקרה המבחן של ישראל. הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש 7(1) 63-80.
שמיר- בלדרמן, א' ושמיר, מ'' (2022). הגורמים המסבירים חרדה מצבית בקרב אימהות יחידניות מבחירה בישראל בתקופת משבר הקורונהסוגיות בחברה ישראלית31(1),  70-39. DOI: 10.26351/SIII/31-1/2

- שמיר מ' ושמיר-בלדרמן א' (2023). להיות לבד בבידוד חברתי: הבדלים בעמדות כלפי תמיכה חברתית, חרדה מצבית, אושר וקונפליקט בית עבודה בקרב אימהות נשואות ויחידניות בישראל. סוגיות בחברה הישראלית, 32(1) DOI: 10.26351/SIII/32-1/4


 
Shamir, M., & Shamir Balderman, O. (2023). Attitudes and Feelings Among Married Mothers and Single Mothers by Choice During the Covid-19 Crisis. Journal of Family I