שמיר, מ. (2007).  "גורמים המאפשרים והמעכבים העברה ושיתוף בידע בין פרטים בארגונים " הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה,  עבודת מחקר לקבלת תואר מוסמך בהנחיית פרופ' ש.רפאלי וד"ר ג.מש.
M.A., (2006) Enabling and inhibiting factors in exchange and sharing of knowledge between  individuals in organizations Haifa University, Haifa,

Israel.Supervisors: Prof. Gustavo Mesch and Prof. Shizafh Rafaeli  The ARC Research Team.  (2007).  Building partnerships:  critical reflections on the Action Research Center (ARC), in A.B. Shani, N.Adler, S. A. Mohrman, W. A. Pasmore & B. Stymne,  Handbook of Collaborative Management Research, Thousand Oaks, CA:  Sage
  Desivilya Syna, H., Shamir, M, and Shamir Balderman, O. (2015). Nurses-Managers’ Acts in Organizational Conflict Spectacles: The Challenges of Public Sector Management in the Era of Globalization. In D. Vrontis, E. Tsoukatos and A. Maizza (eds.) Innovative Management Perspectives on Confronting Contemporary Challenges. (pp. 129-149). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing 

  Desivilya Syna, H., Shamir Balderman, O.  and Shamir, M,. (2018). Using organizational conflict to promote, ignore or hinder humanistic values? The case of managers' voicesin:  Lewis, A. and Stanusch, N. (Eds).Humanistic Values from Academic Community Perspective. Age Publishing (IAP) Charlotte, NC, USA. Approximate number of pages: 30