דילוג לתוכן ראשי
   2012-2018  סטודנטית לדוקטורט- האוניברסיטה העיברית- המחלקה לסוציולוגיה ואנתרפולוגיה בהנחיית פרופ' ישראל כץ
10/2001-11/2006 –M.A   החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מגמה מחקרית- חברתית (מסלול מחקרי), אוניברסיטת חיפה

10/1997-7/2000 תואר ראשון במסלול B.A.  למצטיינים במגמת סוציולוגיה ואנתרופולוגיה בשילוב חטיבה מורחבת בהתנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל.