דילוג לתוכן ראשי
  דוקטור לפילוסופיה בכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב (2016)

מוסמך בסטטיסטיקה, אוניברסיטת בר-אילן (2007)
בוגר בסטטיסטיקה (ראשי) וכלכלה (משני), אוניברסיטת בר-אילן (2003)