דילוג לתוכן ראשי
  MD  , BMed- האוניברסיטה העברית ירושלים
MHA- אוניברסיטת חיפה
PHD- אוניברסיטת חיפה