קיצורי דרך

דילוג עד נקודת תוכן דף

אתר המרצה ד"ר ויטמן-שור עדי

אודות

מרצה 

 

תחומי עניין

גרונטולוגיה מרחבית וקהילתית, נגישות סובייקטיבית, הזדקנות בפריפריה