דילוג לתוכן ראשי
  ליפשיץ, ר' (2022). רוחניות ושלומות בקרב נשים מבוגרות בישראל. גרונטולוגיה וגריאטריה, מ"ט (1-2), 135-154.