דילוג לתוכן ראשי
  PhD התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן
MA תרפיה במוסיקה, אוניברסיטת חיפה
BA פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן