קישור לקובץ   הפרדוקס הדמוקרטי של תקנות הקורונה משפט וממשל כד 31 (2022)
 
קישור לקובץ   E-Regulation, 38 Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 101 (2020)

 
קישור לקובץ   Regulatory Shaming, 49 Environmental Law 407 (2019)

 
  Shaming Big Pharma, 36 Yale Journal on Regulation Bulletin 131 (2019)

 
  Saving Lives Through Shaming, 9 Harvard Business Law Review Online 57 (2019)

 
  Manipulating Disclosure: Creative Compliance in the Israeli Food Industry, 66 Saint Louis University Law Journal (2021)

 
  מהי רגולציה? הצעה להגדרה בעקבות מופעים ראשונים של המונח בחקיקה הישראלית חוקים בקצרה 6 (2014)

 
  המארג הרגולטורי-חינוכי: סימון תכניות טלוויזיה בסביבה התקשורתית החדשה מסגרות מדיה 13, 20 (2014) (עם טלי תאני-הררי)

 
  קצר בתקשורת: בין אינטרס ציבורי לאינטרס פרטי ברגולציה של ערוץ עשר דין ודברים ח 391 (2015)

 
  Israel’s Law and Regulation After the Gas Discoveries, in Regulation in Israel: Values, Effectiveness, Methods (Eyal Tevet & Itzhak Galnoor eds.,  2021)

 
קישור לקובץ   Regulation and the Separation of Powers, 28 Southern California Interdisciplinary Law Journal 357 (2019) (with Ariel Bendor)

 
  Regulatory Shaming and the Problem of Corporate Climate Obstruction, 60 Harvard Journal on Legislation (forthcoming, 2023)
Full draft on SSRN

 
  Government Regulation by Eco-Shaming Corporations: Balancing Effectiveness and Fairness, in The Legal Aspects of Shaming: An Ancient Sanction in the Modern World (Guy Seidman et al. eds., forthcoming in Edward Elgar) 

 
קישור לקובץ   Regulation and the Separation of Powers, 28 Southern California Interdisciplinary Law Journal 357 (2019) (with Ariel Bendor)
 
קישור לקובץ   Regulatory Literacy: Rethinking Television Rating in the New Media Age, 88 University of Missouri-Kansas City Law Review 101 (2019) (with Tali Teeni Harari)
 
קישור לקובץ   Too Small to Fail: State Bailouts and Capture by Industry Underdogs, 43 Capital University Law Review 889 (2015)
 
קישור לקובץ   פרשנות החוזה הרגולטורי: בעקבות הלכת זליגמן פורום עיוני משפט מד (2020)


 
קישור לקובץ   המרחב ההבעתי של הרגולציה: האם המדינה צריכה לבייש? משפט ועסקים כג 577 (2020)