מר גור אמיר זאב

אין תמונה למרצה זה       פרטי התקשרות :

צלמית של דואר אלקטרוני amirg@yvc.ac.il