דילוג לתוכן ראשי
  התואר
חוגים
מוסד אקדמי
שנת קבלת התואר

Ph.D
הפקולטה לניהול – מנהל עסקים וניהול ארגונים ללא כוונות רווח
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
2012

השלמה לתזה פרס תזה מצטיינת
הפקולטה לניהול – מנהל עסקים וניהול ארגונים ללא מטרות רווח
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
2008

Mba  למצטיינים
הפקולטה לניהול
מנהל עסקים
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
2004

BA
הפקולטה למדעי הבריאות
ניהול מערכות בריאות
אוניברסיטת בן גוריון בנגב