דילוג לתוכן ראשי
 
שנות הלימוד
התואר

1996-2001
Ph.D, המחלקה להוראת המדעים, הטכניון, חיפה.

1989-1993
M.A, החוג למתמטיקה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה, חיפה.

1986-1989
B.A, החוג לסטטיסטיקה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה, חיפה.