2012-2017: דוקטורט בפסיכולוגיה ארגונית, טכניון
1990-1987: תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית, טכניון
1983-1987: תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך, אוניברסיטת חיפה

1994-1992: הנחית קבוצות, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב