דילוג לתוכן ראשי
  2022- עמית מחקר: המחלקה למדעי המוח, הפקולטה לרפואה, אימפריאל קולג', לונדון.

2022- פוסט-דוקטורט: בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. 
2016-2022 דוקטורט: בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.
2018-2019 תעודת הוראה בפסיכולוגיה: המכללה האקדמית לחינוך אורנים.
2014-2015 לימודי השלמה פסיכולוגיה חינוכית: האוניברסיטה העברית בירושלים.
2013-2015 תואר שני: פסיכו-ביולוגיה, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.
2010-2013 תואר ראשון: פסיכולוגיה חד חוגי, האוניברסיטה הפתוחה.