פרסים ומלגות (במהלך הלימודים)
2000-   מלגת קרן רש"י , על הצטיינות בלימודים ובהוראה.
2000-  מנחה מצטיין, האוניברסיטה הפתוחה
2001- והלאה. מלגת דוקטורנטים, קרן אייס"ף- הקרן הבינלאומית לחינוך.
2004- מלגת נשיאת הקרן, על הצטיינות אקדמית ופעילות חברתית. קרן אייס"ף – הקרן הבינלאומית לחינוך.
2005- מלגת המכון לחקר הטיפוח בחינוך. האוניברסיטה העברית, ירושלים.