תואר ראשון בסוציולוגיה, היסטוריה של עם ישראל ופסיכולוגיה. אוניברסיטת חיפה

תואר שני, סוציולוגיה של חינוך, האוניברסיטה העברית , ירושלים.

תואר שלישי (דוקטור). החוג לחינוך והחוג לפסיכולוגיה (הנחיה משנית), האוניברסיטה העברית בירושלים.

תואר מאמן מוסמך, איק"א והטכניון, היחידה ללימודי חוץ.

מנחה קבוצות בכלים נרטיביים, מכון סמ"ל ומכון ברקאי, תל אביב וירושלים.

פסיכולוגיה של מוסר ואמפתיה, אוניברסיטת ייל, קונטיקט (לימודי תעודה, מקוון)
פסיכותרפיה של גוף ונפש, מרכז שילוב ואוניברסיטת חיפה (במהלך לימודים)