דילוג לתוכן ראשי
  M. Aבמשפטים
B. A בכלכלה
בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך