דילוג לתוכן ראשי
  M.A. פסיכולוגיה חינוכית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2003-2006

Ph.D. פסיכולוגיה חינוכית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2006-2011