אודות

רכזת מדעי החברה מכינה אקדם אקדמית 

 

תחומי עניין

אנתרופולוגיה, אנתרופולוגיה של רפואה וטכנולוגיות רפואיות, שיטות מחקר איכותניות