דילוג לתוכן ראשי
  2009-2011: אוניברסיטת חיפה, לימודים לתואר ראשון (B.A) דו חוגי בחוג לייעוץ והתפתחות האדם ובחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
2012-2017: אוניברסיטת חיפה, לימודים לתואר שני (M.A) בחוג לאנתרופולוגיה