אודות

ביואתיקאית, חוקרת 

 

תחומי עניין

אתיקה בבריאות, אתיקה של טכנולוגיות מתקדמות, מדיניות בריאות, פריון וטיפולי הפריה