מלגת ורנר אוטו לסטודנטיות מהחברה הערבית המצטיינות בלימודים המתקדמים- המלגה התקבלה במסגרת לימודי הדוקטורט.