דילוג לתוכן ראשי
  Ph.D  בייעוץ חינוכי
 
  Ph.D   החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, חיפה, 2017
           "קבוצות ייעוץ בבתי ספר בחברה הערבית בישראל, למתבגרים בעלי קונפליקט קשה עם הוריהם, השוואה של התערבות עם ובלי סרטים ככלי    טיפולי"- מנחה פרופ' ציפורה שכטמן
.M.A    החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת לחיפה, חיפה. 
           " הקשר בין דפוס התקשרות לבחירת מקצוע מסייע"-מנחה פרופ' עפרה מייזלס
.B.A    החוג לייעוץ והתפתחות האדם והחוג לאנגלית, אוניברסיטת חיפה, חיפה.