*גישור  ארגוני וקהילתי  - לימוד והתנסות בתהליכי משא ומתן וגישור פנים ארגוני וקהילתי.
                                  משמשת כמגשרת מוסמכת במרכז חיפה ליישוב סכסוכים.  
*מנהלת ומפעילה תכנית גישור בבתי ספר יסודיים , להטמעת שפה גישורית  ומנהיגות מגשרת בבתי הספר בחיפה, מטעם מרכז חיפה ליישוב סכסוכים.
*הכשרה מעשית-פרקטיקום בשירותי אנוש. הנחייה וליווי סטודנטים במגוון פרוייקטים העוסקים ביישום מקצוע שירותי אנוש בארגוני שירות עסקיים ואלכרים.
*זהות תעסוקתית בשירותי אנוש- עבודה תהליכית וקבוצתית המקנה מיומנויות בסיס לניהול השירות בארגונים ומכינה לפרקטיקום בשדה הארגוני.