דילוג לתוכן ראשי
  B.A. - פסיכולוגיה וחינוך מיוחד.  אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי החברה, החוג לפסיכולוגיה והחוג לחינוך.  1992-1995
M.A. - פסיכולוגיה התפתחותית.  אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי החברה, החוג לפסיכולוגיה, המרכז לחקר התפתחות הילד.  1996-1999
Ph.D. - פסיכולוגיה התפתחותית.  אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי החברה, החוג לפסיכולוגיה, המרכז לחקר התפתחות הילד.  2000-2009